امنه زارع

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: امنه زارع

محل سکونت: خراسان رضوی - مشهد

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
اقتصاد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.71
فردوسي 1390 - 1393
اقتصاد نظری
– کارشناسی – معدل: 15.30
تهران 1386 - 1390