میلاد حاج ابراهیمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: میلاد حاج ابراهیمی

محل سکونت: اصفهان - خمینی شهر

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
فروشنده و حسابدار تجهیزات آشپزخانه کاوه 1393/3 - 1393/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
فیزیک حالت جامد
– کارشناسی – معدل: 14.13
یزد 1391 - 1396