احمد کمری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: احمد کمری

محل سکونت: تهران - اسلامشهر

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کنترل پروژه خانه گستر البرز 1394/2 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
صنایع برنامه ریزی و تحلیل سیستم
– کارشناسی – معدل: 16.31
ایوانکی 1387 - 1391