رضا شهبازی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: رضا شهبازی

محل سکونت: قزوین - الوند

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرشیفت مارلیک سان 1387/3 - 1394/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق قدرت
– کارشناسی – معدل: 12.50
ابهر 1388 - 1394