حسین رضاقلی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حسین رضاقلی

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
گرافیک کامپیوتری
– دیپلم – معدل: 14.75
1392 - 1393