نسیم جاوید

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: نسیم جاوید

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس بازرگانی خارجی طرح نصب صحت 1393/9 - 1394/9
کارشناس بازرگانی خارجی نیکو|آوران 1394/10 - 1395/4

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مترجمی زبان انگلیسی
– کارشناسی – معدل: 17.00
آزاد اسلامی 1387 - 1391