ارزو صفایی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ارزو صفایی

محل سکونت: اردبیل - خلخال

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
امار و کاربردها امار ریاضی
– کارشناسی – معدل: 16.52
محقق اردبیلی 1390 - 1394