دانیال پورجلالی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: دانیال پورجلالی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 13.98
آزاد دزفول 1387 - 1391