عرفان خواجه

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: عرفان خواجه

محل سکونت: اصفهان - فولادشهر

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
برنامهریزی و کنترل پروژه شرکت پردازش سامانه فربود 1393/6 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع تولید صنعتی
– کارشناسی – معدل: 14.65
پیام نور 1386 - 1391
مهندسی صنایع تولید صنعتی
– کارشناسی – معدل: 14.65
پیام نور 1386 - 1391