فريبا سلمان پور

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فريبا سلمان پور

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری بازرگانی
– کارشناسی – معدل: 16.79
دانگاه ازاد 1391 - 1393
حسابداری بازرگانی
– کاردانی – معدل: 15.80
دانشگاه ازاد 1388 - 1390