حمید هاشمی کهندانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حمید هاشمی کهندانی

محل سکونت: تهران - تهران