داود سرلک

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: داود سرلک

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر سایت مرکز مصدومین شیمیای 1389/12 - 1392/12
طراح ومدیر سایت گروه تولیدی بازرگانی گارانی 1392/12 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر
– دیپلم – معدل: 15.00
1384 - 1386