میثم پرهیزکاری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: میثم پرهیزکاری

محل سکونت: قزوین - قزوین
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی معماری معماری
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
تبریز 1391 - 1394