رامین هاشمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: رامین هاشمی

محل سکونت: فارس - شیراز

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
برنامه نویس سارگن 1385/12 - 1386/12
برنامه نویس آروند 1387/1 - 1387/7
برنامه نویس صفحه گستر 1389/12 - 1391/3
برنامه نویس مرینوس 1392/2 - 1393/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات
– کارشناسی – معدل: 16.00
پیام نور 1385 - 1390