حسین درستی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حسین درستی

محل سکونت: آذربایجان غربی - خوى

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست کارگاه شرکتها 1393/1 - 1393/11

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
معماری معماری
– کارشناسی – معدل: 14.49
ازاد خوی 1391 - 1394