علی توانا

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی توانا

محل سکونت: مازندران - ساری

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
تکنسین اریا برق اسیا 1390/1 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق قدرت
– کارشناسی – معدل: 12.01
آزاد علی آبادکتول 1387 - 1391
برق توزیع
– کاردانی – معدل: 12.30
آزاد علی اباد کتول 1384 - 1387