رویا ابوالقاسمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: رویا ابوالقاسمی

محل سکونت: فارس - شیراز

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
علوم تربیتی راهنمایی و مشاوره
– کارشناسی – معدل: 15.05
کازرون 1390 - 1393