مهدی نوراللهیان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهدی نوراللهیان

محل سکونت: خراسان رضوی - مشهد

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیریت فروش شرکت دربهای اتوماتیک دراسان 1382/1 - 1386/10

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
نقشه کشی ساختمان
– دیپلم – معدل: 15.56
1391 - 1392