ایمان قاسمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ایمان قاسمی

محل سکونت: اصفهان - فولادشهر

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
نقشه بردار شرکت عمران فولادشهر 1390/3 - 1390/4
نقشه بردار شرکت صنف 1391/10 - 1392/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
نقشه برداری نقشه برداری
– کارشناسی – معدل: 14.23
دانش پژوهان ا 1389 - 1391