حسن هندیجانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حسن هندیجانی

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس ارشد تعمیرات cm پتروشیمی شهید تندگویان 1385/12 - 1393/12
کارشناس تعمیرات و cm پتروشیمی رازی 1382/6 - 1385/11
مدیر فنی تهران دینا 1394/1 - 1395/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک ساخت و تولید
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.70
آزاد دزفول 1392 - 1394
مکانیک طراحی جامدات
– کارشناسی – معدل: 12.80
آزاد اهواز 1384 - 1388
مکانیک ابزارسازی
– کاردانی – معدل: 15.70
آزاد اهواز 1380 - 1382