حمید متقی پیشه

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حمید متقی پیشه

محل سکونت: فارس - شیراز

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کاردانی – معدل: 17.65
علی ابن ابیطالب 1386 - 1389
کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 15.75
زند 1389 - 1391