خاطره سلیمی پویا

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: خاطره سلیمی پویا

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس اداری شرکت مهاد صنعت 1393/1 -
کارشناس حسابداری مجتمع فنی تهران 1390/5 - 1393/1
کارشناس حسابداری درمانگاه امیر 1388/12 - 1390/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری حسابداری
– کارشناسی – معدل: 12.70
پیام نور 1383 - 1389