مرجان زیتانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مرجان زیتانی

محل سکونت: خوزستان - خرمشهر

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کنترل کیفیت پلیمر گرین اروند 1390/9 - 1392/9

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
شیمی شیمی تجزیه
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.30
علوم تحقیقات بروجرد 1391 - 1393