سمانه ارباب

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سمانه ارباب

محل سکونت: خراسان رضوی - مشهد

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
فیزیک هسته ای
– کارشناسی – معدل: 14.14
بیرجند 1383 - 1387
فیزیک نجوم
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.59
سمنان 1388 - 1390