امید افروشه

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: امید افروشه

محل سکونت: قزوین - آبیک

جنسیت: مرد