محسن لطیفی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محسن لطیفی

محل سکونت: خوزستان - اهواز

جنسیت: مرد


مهارت‌ها:

عنوان مهارتسطح مهارت
نرم افزار Microsoft Excel
نرم افزار Microsoft Word
کار با اینترنت
نرم افزار Microsoft Powerpoint
• گذراندن دوره HSE,ms

سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
زمین شناس شرکت پژواک انرژی 1392/4 - 1393/9