ضياء عدگي

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ضياء عدگي

محل سکونت: خوزستان - ماهشهر

جنسیت: مرد


مهارت‌ها:

عنوان مهارتسطح مهارت
مكانیك

سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مترجم ازاد 1394/10 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
شیمی كاربردی
– کارشناسی – معدل: 13.14
پيام نور ماهشهر 1394 - 1395