طاهر اصغرزاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: طاهر اصغرزاده

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیریت فروشندگی و خدمات کامپیوتر 1383/10 - 1388/4
مسئول IT پالایشگاه میعانات گازی نفت ستاره 1390/11 - 1392/3
مدیر عامل و مدیرفنی و IT کارخانه آریا کاغذ تک ایرانیان 1392/4 - 1393/8
مدیرفنی وپشتیبانی سایت و رئیس دفتر رادیو اینترنتی صدای امید 1394/2 - 1394/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کاردانی – معدل: 16.00
قیامدشت 1384 - 1387