احمدرضا بهمنی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: احمدرضا بهمنی

محل سکونت: اصفهان - شاهین شهر

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست کارگاه شهرداری شاهین شهر 1386/9 - 1387/4
سرپرست دفتر فنی پارس جنوبی- فاز 12 1389/12 - 1390/1
اجرا و دفتر فنی سد ژاوه سنندج 1390/1 - 1392/2
اجرا و دفتر فنی سازمان عمران شهرداری اصفهان 1392/3 - 1394/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران کارهای عمومی ساختمان
– کاردانی – معدل: 15.67
آزاد شهرکرد 1384 - 1386
عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 14.84
آزاد شهرکرد 1387 - 1389
عمران سازه های دریایی
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.46
علوم و تحقیقات سیرجان 1391 - 1394