ارش گشتاسب

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ارش گشتاسب

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مهندس اجرا تابیران 1388/2 - 1388/12
مهندس اجرا تابیران 1392/2 - 1392/12
مهندس سایت و ناظر جهان پارس 1393/3 - 1393/12
سرپرست تعمیر و نگهداری شرکت پارس اتیلن کیش 1394/7 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق قدرت
– کاردانی – معدل: 14.00
گچساران 1386 - 1388
برق قدرت
– کارشناسی – معدل: 14.00
نوراباد 1390 - 1392