هاله شهسا

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: هاله شهسا

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسى مواد متالورژى
– کارشناسی – معدل: 14.00
بين المللى امام خمينى 1390 - 1394