نوشین حسینی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: نوشین حسینی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق الکترونیک
– کارشناسی – معدل: 15.06
شهرری 1388 - 1392