مارال امن الهی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مارال امن الهی

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسول دفتر و منشی موسسه تبلیغاتی 1393/7 - 1394/6