میثم ترکمنی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: میثم ترکمنی

محل سکونت: تهران - شهریار

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
ناظر مقیم و نماینده شرکت درعراق شرکت فنی مهندسی هندسه پارس 1392/10 - 1393/12
نقشه بردار لوله گذار فاضلاب شرکت پیمانکار عراقی 1391/9 - 1392/7
ناظر نقشه برداری شرکت فنی مهندسی آب وخاک پارس 1390/1 - 1391/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
نقشه برداری نقشه برداری
– کاردانی – معدل: 13.00
استهبان 1382 - 1385