مصطفی اذرنوشیان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مصطفی اذرنوشیان

محل سکونت: همدان - رزن

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر اجرا باران ریزان غرب 1393/5 - 1393/10
بازاریاب تبلیغات دفتر رزوزنامه عصر اقصاد 1388/2 - 1388/8

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی کشاورزی آب وخاک
– کارشناسی – معدل: 14.00
پیام نور ثروه درجزین 1387 - 1393