حسن کیوانلو

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حسن کیوانلو

محل سکونت: تهران - شهریار

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
صنایع غذایی صنایع غذایی
– کارشناسی – معدل: 15.23
شهر قدس 1389 - 1393