احسان قدسی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: احسان قدسی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر ارشد کارآزمای 1390/6 -
مدیر IT پخش پارس خزر 1388/6 - 1390/6
مدیر IT زرین پخش 1387/6 - 1388/6
مدیر IT گروه صنعتی تجاری رویال 1386/6 - 1387/6
مدیر شبکه و امنیت نفت پاسارگاد 1382/6 - 1386/6
رئیس IT تولیدی تیزرو 1380/6 - 1382/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 14.00
آزاد اسلامی 1375 - 1379