حسن متقی

مشخصات فردی:سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس تولید مهر کام پارس - اورند پلاستیک 1380/11 - 1393/12