رضا اکاتی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: رضا اکاتی

محل سکونت: خراسان رضوی - تربت جام