کیانا صمدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: کیانا صمدی

محل سکونت: مازندران - قائمشهر

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 12.50
سمنان 1386 - 1392