عباس احمدی سامانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: عباس احمدی سامانی

محل سکونت: چهارمحال و بختیاری - سامان
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت امور فرهنگی
– کارشناسی – معدل: 13.00
علمی کاربردی فارسان 1384 - 1389