مهدی پورهاشم

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهدی پورهاشم

محل سکونت: مازندران - فریدونکنارسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدرس دانشگاه پیام نور 1389/11 - 1391/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
ریاضی کاربردی
– کارشناسی – معدل: 13.00
پیام نور 1382 - 1387
مدیریت اجرایی بازاریابی و صادرات
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.00
پیام نور 1389 - 1393