سیاوش قاسمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سیاوش قاسمی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست بخش مکانیک توان افروز زینه 1384/1 - 1388/12
مدیر فنی سماگستر کهن 1389/1 - 1393/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
ساخت و تولید ماشین ابزار
– کارشناسی – معدل: 14.30
زاهدان 1379 - 1384