امیر فیضی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: امیر فیضی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کاشناس اداری- طرح .و ادیت سوال موسسه ریاضیات حمیدی 1393/1 - 1393/9

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
ICT ارتباط داده
– کارشناسی – معدل: 17.00
پویندگان 1387 - 1391