امید الله ویسی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: امید الله ویسی

محل سکونت: کردستان - کامیاران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
ریس هیت مدیره شرکت نمایشگاهی بازرگانی نیشام 1391/12 - 1392/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار-سخت افزار
– کارشناسی – معدل: 15.63
علوم و فنون مازندران 1385 - 1390