فاطمه رحیمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فاطمه رحیمی

محل سکونت: تهران - شهریار

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
خبرنگار روزنامه تفاهم 1391/4 - 1393/9

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
زیست شناسی دریا
– کارشناسی – معدل: 14.87
جامع گلستان 1387 - 1391