محمدرضا مسیبی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمدرضا مسیبی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار
– کارشناسی – معدل: 12.87
علامه محدث نوری 1389 - 1392