علی رحیمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی رحیمی

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
رییس حسابداری شرکت بین المللی پیمانکاری استراتوس 1392/12 - 1394/11
رییس حسابداری شرکت زرین جم مارینا 1391/9 - 1392/11
سرپرست حسابداری شرکت زرین تجارت خاور میانه 1386/11 - 1391/8
حسابرس ارشد موسسه حسابرسی ایران مشهود 1381/11 - 1386/10

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری حسابداری
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.00
قزوین 1392 - 1394