مهبد فروزان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهبد فروزان

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی محیط زیست زیستگاه ها و تنوع زیستی
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.30
آزاد لاهیجان 1389 - 1392