حامد خورشیدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حامد خورشیدی

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مرد